Nyugdíjbiztosítás

 

A nyugdíj napjainkban

 

Napjainkban a nyugdíj fogalma egy 20-25 évig tartó járulékjogosultságot jelent, amit a nyugdíjba vonuláskor a kapott munkabér 70-83%-án túl még egyéb juttatásokkal is támogat az állam, mint például ingyenes utazás és ehhez hasonló kedvezmények.

A 2011-es adatok alapján a magyar férfiak 60,4, a nők 58,4 évesen mentek nyugdíjba, a jelenlegi 62 éves korhatár alatti nyugdíjasok száma elérte az aktív lakosság 15%-át, illetve 814 ezer 61 évesnél fiatalabb számára folyósítottak ellátást. Mivel a KSH adatai szerint egy ma 60 éves férfi hozzávetőlegesen 19 és egy 60 éves nő 22 évig él még, ezért eddig kell egy átlagos nyugdíjast eltartani az aktív dolgozóknak.

Elgondolkodtató adat, hogy a jelenlegi nyugdíjasok, beleértve a rokkantsági ellátásban részesülők személyeket is, 33,8%-a még 30 év szolgálati idővel sem rendelkezik. A 40 vagy annál több év szolgálati idővel rendelkezőkcsak a nyugellátásban részesülő személyek 20,7%-át teszik ki..

Az ezredforduló óta a 60 év felettiek száma 314 ezerrel nőtt, és az arányuk 2017-re meghaladhatja a társadalom közel egyharmadát!

 

És ami várható a közeljövőben:

 

A szomorú adatok alapján a magyar társadalom fenntartásához minden szülőképes korban lévő nőnek átlagosan minimum 2-3 gyereket kellene szülnie, amely utoljára a hetvenes években valósult meg. Napjainkban még az 1,3 gyerek/szülőképes nő arányt sem érjük el.

Az átlagéletkor gyors növekedésével, az eltartók és eltartottak arányának felborulása oda vezet, hogy a jelenlegi állapotokat változatlannak véve (nyugdíjkorhatár, elvonás mértéke az aktívkorúaktól, stb.) 2050-re kb. 40 - 42 ezer forint átlagnyugdíjra számíthatunk.

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a felosztó-kirovó rendszer már nem sokáig fogja betölteni eddigi szerepét, ami azzal járhat, hogy a jelenlegi aktívkorú lakosság valószínűleg a mai értelemben vett nyugdíj nélkül marad.

Javallott tehát minden aktívkorúnak, hogy saját megtakarítást halmozzon fel a nyugdíjas éveire, kora és igényei függvényében.

 

2014 januártól ismét jár az adókedvezmény egyes életbiztosítások és nyugdíjcélú megtakarítások (nyugdíjbiztosítások) után

 

Nyugdíjbiztosítások alatt érthetünk olyan életbiztosításokat, amelyeknél az alábbi esetben történik kifizetés:

- társadalombiztosítási nyugdíj megszerzésekor

- szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérésekor

- az egészségi állapot legalább 40%-os károsodásakor

- a biztosított halálakor

Viszont, ha a fenti eseteken kívül más eseményre is fizetünk díjat és azok pontos mértéke nem ismert, akkor a teljes díj után nem vehető igénybe adókedvezmény.

2020 január elseje előtt nyugdíjba vonulók maximum évi 130.000 forintot, akik ezután érik el a korhatárt azok 100.000 forintot igényelhetnek vissza személyi jövedelemadójukból a 2014.január 01.-után kötött életbiztosítás után. Az adókedvezmény az életbiztosítás számlájára kerül és azt a biztosító jóváírja és befekteti.

A 2014 január 01.-előtt kötött szerződésekre nem vehető igénybe adókedvezmény!

 

 

Tények és számok

 

Szinte már közhellyé vált az a fiatalabbak által tett kijelentés, miszerint "én úgysem érem meg a nyugdíjamat"

A még aktív kor előrehaladtával viszont szinte mindenkit egyre inkább foglalkoztat az aktív kor utáni megélhetés mikéntje.

Elgondolkodtató tény, miszerint az európai átlagnyugdíj közel egyharmadát kapja Magyarországon egy átlagnyugdíjas, ugyanakkor az alapvető megélhetésére közel ugyanannyit kell költenie, mint nyugatabbra élő kortársainak.

Átlagnyugdíjak alakulása Európában:

 

Ország Átlagnyugdíj
Luxemburg 3000 euro
Norvégia 1760 euro
Dánia 1411 euro
Svájc 1393 euro
Olaszország 1141 euro
Franciaország 1108 euro
Izland 1046 euro
Svédország 1060 euro
Finnország 1050 euro
Ausztria 1026 euro
Görögország 957 euro
Spanyolország 877 euro
Belgium 877 euro
Németország 791 euro
Málta 615 euro
Szlovénia 604 euro
Nagy-Britannia 460 euro
Lengyelország 437 euro
Csehország 390 euro
Portugália 354 euro
Magyarország 332 euro
Horvátország 321 euro
Észtország 288 euro
Lettország 258 euro
Litvánia 220 euro
Románia 177 euro
Bosznia-Hercegovina 171 euro
Bulgária 145 euro
Albánia 55 euro